OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tổng lệnh GOLD SELL 1806 SL 1809 TP 1792.
Buylimit 1778-1783
SL 1773 TP 1830
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.