LuTienSinh

Gold: Phá vỡ Cấu trúc ngắn để tuân thủ Sóng chính!

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold quả như dự đoán của tui hôm qua sau khi phá vỡ hỗ trợ $1505 thì sẽ tìm về 02 vùng $1498 và $1488 nhưng vẻ như mức giá thấp nhất được duy trì hôm qua lại là $1493 chứ không vội vàng tìm về quanh $1488 để tăng trưởng. Do đó, nhiều khả năng nhịp giảm của Gold hôm nay tiếp tục sẽ được duy trì và Gold sẽ phá vỡ cấu trúc tam giác giảm ở ngắn hạn để đến vùng target sâu hơn như ở bài phân tích dài hạn Gold 2 tuần trước tui đã nhận định.

Bên cạnh đó, USD không giảm mạnh như chúng ta đã kì vọng hôm qua. Tối qua Bộ thương mại Hoa Kì tạm hoãn các biện pháp trừng phạt lên Huawei thêm 90 ngày khiến USD vô tình được hỗ trợ, hiện giá có giảm mạnh nhưng vẫn quanh 98.32 nên đà giảm USD dự sẽ khó diễn ra trong một sớm một chiều. Gold khó được hỗ trợ từ việc USD giảm vậy nên đà giảm Gold sẽ tiếp tục được duy trì.

Ở góc nhìn kĩ thuật dễ dàng nhận ra Gold đang đi dần vào hồi kết của cấu trúc tam giác giảm, dự cấu trúc này sẽ bị phá vỡ trong hôm nay, target giá sẽ về quanh $1472-$1474 đây là vùng nhạy cảm của uptrend Gold và giá break out tăng trưởng về $1535 ở kì trước vậy nên một khối lượng Mua sẽ chấp nhận nhảy vào tại quanh vùng này. Ngoài ra, không thể nói thêm FOMC tuần này nhiều khả năng sẽ đá động đến việc cắt giảm lãi suất, đây mới luồng thông tin chính để đẩy Gold tăng trưởng ở thời gian tới.

Chỉ khó là để tìm entry đẹp chấp nhận Sell thì hơi căng. Chỉ có thể chấp nhận Sell nếu hồi kết chu kì cấu trúc giảm hiện tại xuất hiện nhịp Break đẩy Gold về kháng cự trên quanh $1509-$1510 với Stoploss nếu giá vượt quá $1514 và Tp lần lượt $1500 – $1493 – $1476.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.