tienminhnguyen

GOLD tiếp tục xuống trong hôm nay

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhiều khả năng vàng sẽ test lại vùng giá 1931.5 - 1934 rồi tiếp tục xuống
Kế hoạc đến trước 19h00 là tiếp tục canh SELL ở vùng giá này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.