kieuthinh472

Seller thắng thế... Nhưng hãy cẩn thận !!!!

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phản ứng rất tốt của Buyer ngay đáy cũ !!! Seller Phá 1911 là xong phim.. bán nhang cho các con vk đang đu đỉnh Gold

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.