OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm quan sát tiếp theo của chúng tôi vàng lên lấy vùng thanh khoản trên ! chúng tôi sẽ chờ xác nhận ở 2 điểm này để thiết lập giao dịch !

Rất Vui được kết nối với các Trader
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.