NguyenThang33

Không có duyên vs Vàng

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm vào loanh quanh 1470
SL 1480
TP 1440

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.