anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 29/12/2021

Giá xuống
anhnguyet95 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hiện tại đang có tín hiệu phân kì tại H4 cho nên, canh bán tại vùng như hình, sl như hình
D1 hiện chưa phá được 1815-1816, cho nên chỉ canh cao sell xuống.
Đã hủy lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.