anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 29/12/2021

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hiện tại đang có tín hiệu phân kì tại H4 cho nên, canh bán tại vùng như hình, sl như hình
D1 hiện chưa phá được 1815-1816, cho nên chỉ canh cao sell xuống.
Đã hủy lệnh