WyckoffianVN

GOLD - kiểm định lại kênh dưới?

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trước mắt, ta thấy phe Mua đang áp đảo phe bán khi giá tiếp tục vận động hướng lên các vùng giá cao hơn. Tuy vậy, sự hiện diện của phe bán là không thể phủ nhận.
Vùng giá hiện tại được xem là quá cao để có thể tiếp tục vào lệnh Mua, nhưng cũng là vùng quá nguy hiểm để có thể vào lệnh bán. Trường hợp này giả thiết Lái tiếp tục mua vào ở vùng giá thấp, thể hiện qua các đáy sau cao dần lên, nếu Lái đánh breakout khỏi các vùng đỉnh 24-27 thì lượng buy stop cũng như stoploss của Weakhand sẽ xuất hiện đẩy giá lên kiểm định lại đỉnh 1535 một cách dễ dàng.
Do đó, lựa chọn an toàn ở thời điểm hiện tại vẫn là sell limit tại các level mà ở đó, Weak Hand stoploss ví dụ như 25-30. Hoặc chờ cái bẫy xập xuống, đẩy giá xuống thủng trendline tăng H3 mới hình thành và sell theo.
Target cho lệnh sell lúc này rộng rãi hơn lệnh buy bởi giá có tiềm năng quay trở lại test 1480 - mang đến lợi nhuận 400pip thay vì đường lên 1535 chỉ mang đến lợi nhuận 100pip.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.