GhostTraderIndexs

Giá Gold giảm có thể giảm xâu trong tuần tới

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mọi người theo thử xem nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.