VuHungFX

Sell trực tiếp hoặc chờ Sell

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi vượt qua giá quá mua giá hồi về sell trực tiếp hoặc chờ sell