mrtuanvn

Short GOLD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
AI Ichimoku Model
Bình luận: Giá đã đặt TP=SL, dời SL về Entry.
Bình luận: * đặt --> đạt
Đóng lệnh: đạt mục tiêu