NguyenThang33

AUUSD- Test lại đỉnh cũ

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vì giá thị trường tiền điện tử đang củng cố và chưa tạo ra một đột phá, Vang ( XAUUSD ) hiện đang ngấp nghé việc phá vỡ mô hình để test lại mức giá cao trước đó.
Như được hiển thị ở trên, mô hình cốc và tay cầm đang được hình thành.
Mẫu biểu đồ cổ điển này chỉ có giá trị khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh.
Ae nên chờ đợi cơ hội để vào lệnh LONG phải nằm trên ngưỡng kháng cự ngang.
TP có thể: $ 1516.321, SL: $ 1511,99.
Kháng cự 1: $ 1520.971
Kháng cự 2: $ 1529.359
Kháng cự 3: $ 1540.939
Kháng cự 4: $ 1553,478

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.