AdwinSafc

Chuẩn bị Buy vàng, nhanh thì hôm nay, còn ko thì ngày mai

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold kháng cực mạnh tại vùng 126x, Buy và Hold có ăn nhiều trên 2 tuần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.