WolfGEGF

Vàng Daily (0306)

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng ngắn hạn di chuyển sóng điều chỉnh 4 trong xu thế tăng, Fibo thể hiện mức chỉnh khả năng sẽ hồi về 1903-1904 sau đó bật tăng mạnh. Xác suất 80%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.