LamPhuc

Ý Tưởng Giao Dịch XAUUSD - BUY

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm vào lệnh: 1293.00
TP1: 1314.00
TP2: 1325.10
SL: 1289.00
Chúc các bạn thành công!
*Đây là bài Phân tích trước đây của mình, mọi người có thể tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.