GAMOFX

GOLD TẦM PHẢN ỨNG GIÁ SIDEWAY QUANH 1900-1970

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xin chào, đây là nhận định dài hạn của tôi, tuy nhiên hiện tại nó đang hoạt động sideway trung hạn, sideway tầm 20-30 ngày tới, sau đó tôi vẫn thiên chiến lược phe bán mạnh hơn. giá sẽ test vùng đáy 1900 nhiều hơn, nhưng ngắn hạn trong vài ngày tới có thiên hướng hồi tăng nhiều hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.