tradingpro2012

Gold đang đạt đỉnh trong tuần, Short1470 Take profit 1425

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
trên chart daily gold đang chạm trend kháng cự quanh 1470, có lẽ 1 nhịp điều chỉnh mạnh lấy đà trước khi tăng tốc lên 1500 là cần thiết với gold lúc này.
Chiến lược tỏng tuần : Short 1470; Stoploss : 1476; Take profit 1425
Long 1418 - 1420; Stoploss 1410; Take profit 1500
Goodlucky !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.