GAMOFX

gold kịch bản giảm nhịp 2 mạnh mẽ

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
điều kiện đã xuất hiện bao gồm: fakey mạnh, breakout giảm và canh sell gold backtext
lợi nhuận kỳ vọng 5R

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.