NguyenThang33

XauUsd - Cập nhật - hoàn thành mô hình Vai đầu vai

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mô hình cánh dơi mầu đỏ đã hoàn thành sứ mệnh và chạm đến mục tiêu. Hiện tại có mô hình Vai Đầu Vai xuất hiện như trong biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.