NguyenThang33

XauUsd - Cập nhật - hoàn thành mô hình Vai đầu vai

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mô hình cánh dơi mầu đỏ đã hoàn thành sứ mệnh và chạm đến mục tiêu. Hiện tại có mô hình Vai Đầu Vai xuất hiện như trong biểu đồ.