TradeProPremium

GIá 1720 đã là đáy của Vàng hay chưa? hãy đánh giá DXY

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Hãy nhìn trend Giảm của Vàng, và khả năng chỉnh cũng rất cao, nhưng lần này là lần thứ 5 nên khả năng phá trend rất cao
- Mặt khác DXY có RSI phím báo bán, còn trend RSI đang có sự hỗ trợ bởi trend
~~> Chung quy lại đây đang là điểm G của Vàng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.