OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kế hoạch vẫn là canh sell xuống tại cùng 1858-1860 vùng này rất quan trọng vì đóng vai trò là kháng cự mạnh
Chúc mọi người có 1 tuần giao dịch hiệu quả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.