GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch XAUUSD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang di chuyển trong cấu trúc tăng, khi tâm lý lo ngại rủi ro đang bao trùm toàn thị trường.

Tìm buy quanh mức 1505, stop 1495, mục tiêu 1525

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch