dinhchien

XAUUSD - đã có tín hiệu giảm về vùng giá trị Daily

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Luôn Stop loss
key: 50% cho tất cả dự đoán.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.