IACapital

Chờ mua lại Vàng ngắn hạn

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD
- Vàng đang chạm hỗ trợ ngắn hạn ở trendline và có thể điều chỉnh tăng nhẹ trở lại.
- Vùng hỗ trợ 1723, vùng kháng cự 1735
- Trên đồ thị mô hình tích luỹ tăng đang hình thành và có thể sẽ đảo chiều tăng theo dạng sóng điều chỉnh và chờ xác nhận phá vỡ mô hình trước khi kỳ vọng tăng trở lại.
Không ưu tiên các lệnh buy dài hạn lúc này.
Chiến lược: chờ buy ngắn hạn vùng 1725
SL 1720
TP 1735
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.