TradingSignalsVN

XAUUSD (GOLD) - Ngày 16/05/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo góc nhìn sóng Elliot, diễn biến giá hiện tại có vẻ đang nằm trong sóng hiệu chỉnh (Y) của sóng
-/ Giá đang hình thành sóng (v) trong sóng (c) của sóng (Y) với mô hình 5 sóng chuyển động.
-/ Mục tiêu giá 1860 là mục tiêu tiềm năng của sóng (c), vùng giá mà hướng dẫn sóng theo bộ chia Fibonacci thoả mãn, đồng thời, sóng (v) bằng 61.8% sóng (i)(iii).
-/ Khuyến nghị canh SELL tại vùng giá trên khi xuất hiện các tín hiệu đảo chiều rõ ràng theo Chart H4.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.