TAMLUXURY_TRADING

GOLD thể hiện lực mua khi phá vỡ vùng giá 2380

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Các mô hình nến và dữ liệu NHV đã làm thay đổi cấu trúc của GOLD lúc 15h chiều nay và GOLD đã có dấu hiệu của phe mua lại khu vực 2378.xx
---------------------------------------------------
Chiến lược giao dịch
BUY XAUUSD 2376/2378
SL 2374
TP 2395 / 2431

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.