OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
theo dõi giá xau hiện tại giá vùng xem xét vùng buy ở khoảng 1500 hoặc chờ rsi break out cạnh trên trend line Rsi . giá mục tiêu 1550
Nếu giá phá vùng hỗ trợ 1494 - 1500. chúng ta canh sell về giá 1450.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.