WyckoffianVietnam

GOLD - mua thôi, còn chờ gì nữa

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold có 1 cú false break rời khỏi trading range và ngay lập tức quay trở lại. Quá rõ để cho 1 lệnh buy. Stop loss ta sẽ đặt ở 1325 nhé, 50 pip nên các bạn sizing cho phù hợp trước khi vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.