OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold ( 11/10/2023)
Canh Sell quanh vùng 1875
Canh Buy quanh vùng 1838
SL 5 giá cho mỗi lượt

Lưu ý : Tin CPI tối này là điều sẽ khiến FED có tăng Lãi Suất nữa hay không?
Mọi người chọn phe nào ?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.