GKFXPrimeVN

Cập nhật chiến lược swing cho Gold

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ngày hôm qua vàng đã retest lại vùng giá 1280 và xuống như kỳ vọng
Trước ngày lễ phục sinh( Good Friday) thường thị trường bị bán ra nhiều hơn
Tiếp tục theo xu hướng, canh bán mỗi khi vàng phục hồi
Canh sell vùng giá 1275 - 1280
Mục tiêu hướng đến 1265
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.