Chana-Trading

Vàng bất ngờ tăng giá sau tin USD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khung H1 tạo trend giảm , với nhịp hồi điều chỉnh về vùng 1905 - 1930
Khung vẫn giảm theo thời gian và biên độ giảm để phá trend
RSI và Aroon vẫn quá mua thị trường xu hướng chính là giảm mạnh về vùng Fibonanci 1890
GDP vẫn đang là điều mà vàng sợ hãi để phá trend giảm
FOMC tiếp tục diều hâu và chưa có công bố rõ ràng
Plan CANH BUY : 1905 - 1907

STOP LOSS : 1895

TAKE PROFIT : 1915

Anh em để đầy đủ TP - SL để chiến thắng thị trường !!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.