NhatHoai

Phân tích Vàng-FX Bob Volman PA | Gọi tên Vàng | 26/12

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Càng về cuối năm, thanh khoản càng mỏng và các quỹ lớn cũng bắt đầu kết sổ, nên mình không khuyến khích giao dịch tích cực trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể chấp nhận vào trade với risk bé hơn, và lựa chọn kèo kỹ càng.

#VÀNG H4
Kèo buy vàng bằng thiết lập SB (pv thứ hai) đạt 3.5R lợi nhuận mở, tuy nhiên mình cũng đã giảm ½ risk cho giao dịch này. Giao dịch đã phi rủi ro, giờ chỉ cần lướt cho đến khi con sóng kết thúc. Setup này cũng có thể gọi là IRB (pv bên trong range), trường hợp này nó là cách duy nhất để tham gia giao dịch, vì giá đã không tạo ra đoạn nén nào sát biên trên.

#USDCHF H4
Kèo sell không vào được do giá đã giảm mạnh sau tin, tuy vậy nó vẫn là 1 thiết lập vô cùng hợp lệ. Ta có thể gọi nó là DD (pv doji đôi) hoặc SB. Các thiết lập này chuyên áp dụng để bắt sóng kéo ngược trong 1 con trend rõ ràng.

#GBPCAD H4
Chờ đoạn buildup chặt chẽ hơn để tham gia giao dịch setup BB (pv khối)

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.