Bear_of_Wall

Sell XAUUSD 1792 tp 1785, sl xa 1810 ngắn hạn khung H4

Giá xuống
Bear_of_Wall Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúc mừng anh em đã ăn 2 kèo trước, tiếp tục kèo này trong tối nay nha
Giao dịch đang hoạt động: Sau 2 lần nến h4 chạy, tất cả đều đang không phá vỡ cấu trúc khung mình vẽ sẵn, vì vậy lệnh tiếp tục chạy như bình thường :3
Giao dịch đang hoạt động: Running 20 pip
Giao dịch được đóng thủ công: Khung nến xấu, mình cắt lỗ 20 pip giao dịch này chờ điểm vào lệnh mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.