TradeProPremium

Vàng giảm sâu trong vài năm tiếp theo.

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Những ngày cuối năm 2021 nhiều thăng trầm.
Nhìn lại quá trình của giá #Vàng.
Các bạn TradePro hình dung Vùng giá Vàng trong thời gian tới thế nào không?
#Gold #xauusd

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.