hailnforex

XAUUSD canh đánh xuống

Giá xuống
hailnforex Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược sell GOLD trên H4 và D
Bình luận:
Có thể cân nhắc sell luôn tại 1393 nếu quản trị được vốn
Bình luận:
Chiến lược đã stop loss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.