MCHTRADING

Xu hướng GOLD chủ đạo sắp tới

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD trên h4 đã thấy sự suy giảm mạnh mẹ sau khi hồi về vùng swing mạnh quanh 145x đa tăng trở lại .Tuy nhiên giá vẫn đóng cửa dưới vùng tâm lý ,vẫn đang cho thấy cậu vàng tiếp tục giảm trong thời gian tới .D1 đang có sự chiều chỉnh tăng sau khi giá hồi về vùng demand zone tạo ra trước đó ,khung thời gian nhỏ hơn xuất hiện lực mua vào .Tuy vậy đây cũng chỉ là sự điều chỉnh .Với cậu vàng trong thời điểm hiện tại chúng tôi kỳ vọng GOLD tăng nhẹ trước khi giảm ,do vậy vẫn only sell
SELL GOLD 1532-1535 SL 1545 TP 1500 Tp2 1470
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.