NguyenThang33

Chơi Vàng thế nào anh em???

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng, đang hình thành mô hình Vai Đầu Vai!
Bây giờ Vàng đang đối mặt với thách thức từ phần bên phải của "đường cổ" = L1225.

Chúng ta sẽ thấy một bước đột phá sau khi biểu đồ H4 kết thúc tốt với một cây nến đỏ dài, là Phương án A, nếu không nó có thể rơi trở lại đường xu hướng và biến đổi theo Phương án B.
Vì vậy, nói chung, tôi nghĩ mô hình này khá thích hợp cho những trader muốn chơi lệnh dài với Vàng, nhưng chúng ta vẫn cần một tín hiệu tích cực để xác nhận chính xác đó là một cây nến đỏ dài khi kết thúc phiên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.