NangHn

Vàng biết đâu

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mô hình tương úng với đầu năm 2013 khi Fed ngấp nghé tăng lãi suất. Lưu ý cắt giảm gói định lượng là một hình thức tăng lãi suất cơ bản. View cho khoảng hơn 1 tháng. Thời điểm Fed quyết định cắt giảm gói định lượng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.