Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 09/12/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Kb1: nếu phá luôn 87 trc thì canh retest sau 15h buy quanh 86 sl 84 tp 90-95-1804
Kb2: quanh 15h giá ở quanh 82-83 buy luôn sl 79.5 tp như trên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.