WyckoffianVN

GOLD - Cung đã cạn, giá đã sẵn sàng, chỉ còn chờ 1 cái cớ thôi

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã liên tục kiểm định lại cung cầu sau khi tạo đáy sau cao hơn ở 1386. KLGD thấp đi và giá không giảm tiếp cho thấy Cung đã cạn. 1 lệnh buystop khi giá quay trở lại trading range sẽ là lựa chọn phù hợp hoặc 1 lệnh buystop khi giá có thể breakout đỉnh 1408 trước đó ăn theo nhịp tăng trở lại kênh trên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.