Sinvestvn

Xu hướng dài hạn XAUUSD

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng dài hạn XAUUSD vẫn là lên.
Tuy nhiên sẽ có nhịp điều chỉnh lớn về vùng 1350-1370 trước khi tăng lên đến 1550.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.