hg8816

2021-10-04 - Xu hướng XAU

hg8816 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Giá nằm trên ema 34/89 trên khung 1h; nằm giữa ema 34/89 khung 4h (1747-1762); dưới ema 34/89 trên khung 15m, 1d
- RSI trên 50 trên khung 1h, 4h; dưới ema 34/89 trên khung 15m, 1d
- Lưu ý tín hiệu ngược chiều trên các khung; giá có thể hồi về vùng fibo 50, quan sát phản ứng giá ở khu vực 1744-1746
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: - Phiên Á, Âu: giá giảm điều chỉnh về gần vùng fibo 50 (1747)
- Phiên Mỹ: chỉ số đô la Mỹ giảm dưới ảnh hưởng của những dịch chuyển chính sách về sản lượng sản xuất và lưu trữ dầu trong cuộc họp OPEC, giá vàng bật tăng lên 1770
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.