GAMOFX

gold phản ứng giá tốt ở 1745

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
nến giảm mạnh ở cản D1 tại 1745
mô hình giá break xuống ở chart H1: đánh xuống theo trend giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.