WyckoffianVN

GOLD - trước giờ NF

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
3 mô hình đều cho giá hướng lên. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng trước giờ NF có thu hoạch ở đây.