hg8816

2021-12-13 - Xu hướng XAU

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Giá nằm dưới ema 34/89 khung 4h, 1d; trên ema 34/89 khung 15m, 1h
- RSI dưới 50 khung 1d; trên 50 khung 15m, 1h, 4h
- Tín hiệu ngược chiều giữa các khung, khung nhỏ tín hiệu tăng, khung lớn tín hiệu giảm
- Lưu ý:
1) Chỉ số DXY đang trong xu thế tăng khung 4h, 1d, khung nhỏ có tín hiệu giảm điều chỉnh
2) Giá có thể giảm điều chỉnh sau đó tiếp diễn tăng, quan sát phản ứng giá ở vùng fibo 50 khung 15m (1780-1779)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.