anhthieu1912

Phân tích Price Action - Vàng - Biểu đồ Daily - 23/12/2019

anhthieu1912 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- TREND: Ta xem ở biểu đồ Weekly -> Vàng đang xu hướng lên, mà gía đang Hồi về nên ta sẽ Canh Buy
- Vẽ hỗ trợ/Kháng cự: Như hình
- Chiến thuật: Chờ giá nếu về đến 2 Level vẽ trong hình -> xem tín hiệu đảo chiều thì sẽ vào lệnh
Bình luận:
Hiện tại, giá đang đi trong vùng Range xu hướng giảm trong ngắn hạn như hình (dải màu xanh da trời) -> Ta cũng có thể xem tín hiệu để Sell trong ngắn hạn. Target là về tới quanh mốc 1422
Bình luận:
24/12/19: Hôm qua chốt phiên hình thành 1 cây nến Xanh daily vượt khỏi kênh xu hướng giảm, nhưng ta nên chờ 2 kịch bản:
- Giá hồi về lại vùng Kênh này rồi có tín hiệu đi lên luôn -> Canh Buy tại đây (1488-1490) luôn
- Giá Quay đầu về lại Vùng 1422 như dự kiến -> canh Buy ở 1422
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.