goldenfundvn

Golden Fund - Vàng phái sinh

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
VÀNG PHÁI SINH sử dụng hợp đồng tương lai được quy đổi và chạy song song với giá Vàng thế giới. Mang những yếu tố vượt trội so với các sản phẩm tài chính khác, Golden Fund tin rằng đây sẽ là sự lựa chọn thông thái dành cho các quý Nhà đầu tư.

Sản phẩm độc quyền được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Fund - Trust Is Gold.

#goldenfund #golden_fund #vangphaisinh #vang_phai_sinh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.