mrtuanvn

Long GOLD

Giá lên
mrtuanvn Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tín hiệu của model AI Ichimoku Trịnh Phát (ITP).
SL, TP như hình.
Giao dịch đang hoạt động:
Trailing 30pips
Hạ TP xuống 1463
Giao dịch đang hoạt động:
Đã đạt R1, có thể kéo SL về Entry. Trailing 30 pips tùy chọn
TP 1461.7
Giao dịch được đóng thủ công:
Chạm trailing 30pips hoặc Entry. Đóng giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.