Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 05/01/2022

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cập nhật gold ngày 05 / 01 /2022: gold sau khi từ chối giá 98–99 ở phiên mỹ hqua đã có pha breakout đẹp ở khu vực 07, và đang sideway biên độ 4-5 giá, mốc cản cứng 21 và 07 là 2 mốc cản đang chú ý trong ngày hnay, nếu breakout cản nào thì sẽ tiến tới cản đó. Tuy nhiên theo nhận định của mình thì phiên âu sẽ tiếp tục sideway biên này đợi tin ra tối nay.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.