Alpha_VN

XAU/USD - Vàng giữ đà tăng và đồng điệu ở các khung thời gian

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như các nhận định trước đó của Alpha, vàng vẫn giữ đà tăng và có sự đồng điệu ở các khung thời gian khác nhau.

Hiện tại việc vàng giảm sâu là không khả thi , các trạng thái Buy vàng nên nắm giữ với kì vọng giá có thể tăng lên rất cao nữa, sát với mức đỉnh cũ quá khứ.
Với cách giao dịch theo xu hướng của tôi, bạn không nên vào lệnh sóng hồi mà chỉ chờ về các hỗ trợ và mua vào, nắm giữ nó tới target, dịch SL sẽ cho hiệu quả tốt hơn.

Buy vàng tại các mức hỗ trợ H4 như trên hoặc thấp hơn nếu có biến động nhỏ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.